Fr. J. Varghese

fr_j_-varghesefr_j_-varghese_1

മാവേലിക്കര ദദ്രാസനത്തില്‍ ദീര്‍ഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വൈദികന്‍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *