മാര്‍ത്തോമ്മാ IV (1689–1728)

Marthoma_IV

മാര്‍ത്തോമ്മാ IV (1689–1728)

പകലോമറ്റം കുടുംബക്കാരനായ ഇദ്ദേഹത്തിന്‌ മണര്‍കാട്ട്‌ വച്ച്‌ മാര്‍ ഈവാനിയോസ്‌ 1689–ല്‍ പട്ടം കൊടുത്തു. കൊടുത്തത്‌ കശ്ശീശ (ഇന്ത്യ മുഴുവന്റേയും) എന്നാണ്‌ മാര്‍ ഈവാനിയോസിന്റെ പട്ടംകൊട പുസ്‌തകത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്‌. ഏതായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മെത്രാന്‍സ്ഥാന സാധുതയെ ചൊല്ലി സഭയില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത്‌ മാര്‍ ഗബ്രിയേല്‍ എന്ന്‌ പേരായ ഒരു നെസ്‌തോറിയന്‍ മെത്രാന്‍ (1708–1731) മലങ്കരയിലെത്തി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത്‌ മാര്‍ ഈവാനിയോസ്‌ അന്തരിച്ചു. 5–ാം മാര്‍ത്തോമ്മായെ തന്റെ പിന്‍ഗാമിയായി വാഴിച്ചശേഷം 4–ാം മാര്‍ത്തോമ്മാ 1728 മീനം 13–ന്‌ അന്തരിച്ചു. കണ്ടനാട്‌ പള്ളിയില്‍ ഇദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *