മാര്‍ത്തോമ്മാ IX (1815–1817/18)

 

മാര്‍ത്തോമ്മാ IX (1815–1817/18)

8–ാം മാര്‍ത്തോമ്മാ തന്റെ വൃദ്ധതയില്‍ പൈനുംമൂട്ടില്‍ കത്തനാരെക്കൊണ്ട്‌ കുര്‍ബ്ബാന ചൊല്ലിച്ച്‌ സ്വന്തം ചിറ്റപ്പന്‌ ഒമ്പതാം മാര്‍ത്തോമ്മാ എന്ന പേരില്‍ കൈവെപ്പ്‌ നല്‍കി. സാധു പ്രകൃതിയായ ഇദ്ദേഹം വെട്ടിക്കല്‍ ഒരു കുരിശ്‌ റൂശ്‌മാ ചെയ്‌തതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്‌തില്ല എന്ന്‌ നിരണം ഗ്രന്ഥവരിയും മറ്റും പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു. രാജകീയ വിളംബരം ലഭിച്ച പുലിക്കോട്ടില്‍ മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്താ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സര്‍ക്കാരില്‍ പരാതി നല്‍കി; അനുകൂലമായ വിധി സമ്പാദിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന്‌ കടമറ്റത്ത്‌ ചെന്ന്‌ ഐപ്പ്‌ മെത്രാന്റെ സ്ഥാനവസ്‌ത്രങ്ങളും വടിയും മുടിയും ഏറ്റുവാങ്ങി. വൃദ്ധനായ ഇദ്ദേഹം 1817/18 –ല്‍ നിര്യാതനായി. കടമറ്റം പള്ളിയില്‍ കബറടക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട്‌ പകലോമറ്റം മേല്‍വിലാസത്തില്‍ മേല്‌പട്ടക്കാര്‍ ഉണ്ടായില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *